Besøk vår butikk
Tastatorget. Kvernevikveien 344, 4027 Stavanger
Åpningstider
Mandag–Tirsdag: 09.00–16.30
Onsdag-Fredag: 09.00–17.00
Lørdag: 09.00–14.00

Eller ta kontakt på Telefon: 51 83 66 00 
E-post butikk@gabbas.no

Butikksjef
Bente Karin Tysdal Jørgensen

Engros / Storhusholdning
Produksjon og administrasjon: 
Treskeveien 2, 4042 Hafrsfjord 
Mandag–Fredag: 08.00–15.00

Telefon: 51 83 66 02 
E-post: post@gabbas.no 

Einar Jørgensen
Daglig Leder
Mobil: 906 82 261
E-post: einar@gabbas.no

Heidi Netland Berge
Salgssjef / Ass Daglig Leder
Mobil 99003457
E-post: heidi@gabbas.no

Randi Elin Enoksen
Ordre og kontor
Tlf 51836602
E- post: randi@gabbas.no